Przygotowanie do Sakramentów

I Spowiedź i Komunia św.

Przygotowanie dla uczniów klas 3 rozpocznie się po wakacjach – we wrześniu 2022. Dzieci spoza naszej parafii mogą uczestniczyć w przygotowaniu tylko za pisemną zgodą własnego proboszcza, któą należy dostarczyć już na pierwszym spotkaniu.

 

Bierzmowanie – grupa starsza
(VIII klasa szkoły podstawowej):

Kolejne spotkania odbędą się po wakacjach.

Pod koniec czerwca zostały rozesłane na podane przez uczestników adresy e-mail zadania do wykonania w czasie wakacji (związane z lekturą Ewangelii wg św. Mateusza i wg św. Łukasza. Prosiłem, aby każdy potwierdził, że otrzymał treść zadań – potwierdzenie nadesłało zaledwie kilka osób. Przypominam, że we wrześniu zadanie będzie sprawdzone i nie będą przyjmowane tłumaczenia, że ktoś go nie wykonał, bo „nie doszło” albo „nie chciało się otworzyć”. Jest dużo czasu, aby każdy, kto stwierdzi jakiś kłopot, jeszcze mógł się skontaktować i bardzo proszę, aby potraktować sprawę poważnie.

Wstępnie zaplanowany termin Bierzmowania: 14 października, godz. 18.00. Rozmowy kwalifikacyjne i inne zadania związane z decyzją o dopuszczeniu do Bierzmowania podejmiemy w I połowie września.

 

Bierzmowanie – grupa młodsza
(VII klasa szkoły podstawowej):

Kolejne zajęcia będą wznowione po wakacjach, we wrześniu 2022.

 

Zaktualizowano 30.07.2022