Kościół pw. Narodzenia NMP w Chotkowie

Historia

Kościół wzniesiono w 4 ćw. XIII w. jako budowlę jednonawową z nieco węższym, prosto zamkniętym prezbiterium od wschodu. Pierwszą przebudowę, polegającą na poszerzeniu prezbiterium do wymiarów korpusu głównego oraz przesklepieniu wnętrz, przeprowadzono prawdopodobnie w XV w. Od 1540 do 1668 r. świątynia należała do protestantów. W tym okresie, w latach 1551-1561, do południowej ściany dobudowano wieżę. W XVIII w. wzniesiono zakrystię i przebudowano otwory okienne.

Opis

Kościół znajduje się na niewielkim wzniesieniu w północnej części wsi, przy drodze prowadzącej w kierunku Zielonej Góry. Wokół rozciąga się teren dawnego cmentarza. Całość ogrodzona jest kamiennym murem z XV w., z bramą – dzwonnicą prowadzącą od strony południowej. Świątynia jest budowlą wczesnogotycką, orientowaną. Korpus główny, rozplanowany na rzucie prostokąta, został nakryty wysokim dwuspadowym dachem. Ścianę wschodnią prezbiterium wzmocniono przyporami. W bryle kościoła wyraźnie dominuje wysoka, prostopadłościenna, oskarpowana wieża przylegająca do południowego boku korpusu. Wieńczy ją czterospadowym hełm z dwiema chorągiewkami wiatrowymi. Obok usytuowana jest zakrystia nakryta dachem jednospadowym. Kościół został wzniesiony z kamienia i cegły. Dachy kryte są dachówką karpiówką. Otynkowane elewacje artykułowane są niesymetrycznie rozmieszczonymi otworami okiennymi i drzwiowymi oraz uskokowymi skarpami. Okna zróżnicowane pod względem wielkości w większości zamknięte są łukiem odcinkowym. Nad oknami w ścianie południowej widoczne są ślady po przemurowanych otworach ostrołukowych. Pod nimi znajduje się wejście do kościoła ujęte kamiennym ostrołukowym portalem z glifami o zróżnicowanych profilach. Otwór wejściowy został zamknięty trójlistnym wykrojem. Wewnątrz nawa przekryta jest sklepieniem gwiaździstym, prezbiterium krzyżowo-żebrowym jednak w szczycie ściany wschodniej widoczne są ślady po wcześniejszym sklepieniu kolebkowym. Kruchta, zajmująca przyziemie wieży, przesklepiona krzyżowo. Zachował się późnogotycki ołtarz z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic pochodzący z pocz. XVI w., empora organowa z 1568 r., kamienna chrzcielnica z k. XVI w., obraz „Uwolnienie św. Piotra” z około 1600 r. oraz płyty nagrobne z XVI-XVII w.

Badania geotechniczne podłoża gruntowego (2012 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Żagańskiego.
Wzmocnienie posadowienia fundamentów prezbiterium i zakrystii oraz założenie ściągów stalowych budynku kościoła  (2013 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Remont zagrożonych sklepień, nadproży oraz łuku tęczowego kościoła (2014 r.)
Zadanie zostało dofinansowane: ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze środków Województwa Lubuskiego.
Skrzydła tryptyku „Mistrza z Gościeszowic” (XV/XVI w.), konserwacja i restauracja (2014 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ze środków Gminy Brzeźnica.
Remont dachu nad zakrystią oraz drewnianej konstrukcji wieży (2015 r.)
Zadanie zostało dofinansowane: ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze środków Gminy Brzeźnica.
Prace konserwatorskie przy polichromiach i wyprawach tynkarskich sklepienia, ściany wschodniej prezbiterium, wyprawach tynkarskich na ścianach zakrystii i dwóch płytach nagrobnych (2016 r.) Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Roboty budowlane w zakrystii: wykonanie posadzki i podsufitki oraz remont nadproży (2017 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Żagańskiego i ze środków Gminy Brzeźnica.
Remont części zagrożonychsklepień – etap V (2017 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wymiana drzwi zewnętrznych wieży i rekonstrukcja drzwi zakrystii (2018 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Brzeźnica.
Ratownicze prace konserwatorskie – etap VI: ściany prezbiterium z arkadą (2019 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w dyspozycji Wojewody Lubuskiego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Naprawa i wzmocnienie więźby dachowej, wzmocnienie pokrycia dachu – etap VII (2020 r.)
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 
.