Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny
(Dekanat Żagański, Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska)

  • ul. Zielonogórska 25, 68-113 Brzeźnica
  • tel. 68-377-16-77 (biuro parafialne)
  • tel. dyżurny 734-449-092 (zawsze w dyspozycji ks. proboszcza lub osoby upoważnionej)
  • e-mail: parafia.brzeznica.zg@tlen.pl; brzeznica@diecezjazg.pl

Parafia stanowi jeden zespół duszpasterski z Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia NMP w Chotkowie

  • ul. Kożuchowska 55a, Chotków, 68-113 Brzeźnica
  • biuro parafialne jest wspólne i znajduje się w Brzeźnicy
  • wspólne są także numery telefonów i adresy e-mail

Proboszcz: ks. Paweł BRYK (od 01.08.2015)

Kancelaria parafialna czynna jest:

  • w poniedziałki i środy przez 30 minut po zakończeniu wieczornej Mszy św.
  • w soboty w godzinach 8.00-9.00

W tzw. „święta zniesione:, w Środę Popielcową, w Wielkim Tygodniu, w Tygodniu Wielkanocnym, w okresie od Bożego Narodzenia do Nowego Roku i w czasie tzw. „długich weekendów” kancelaria jest nieczynna.  Dyżur w kancelarii może być również odwołany z racji różnych nadzwyczajnych zajęć duszpasterskich w parafii lub w dekanacie, wyjazdów na pielgrzymki itp.  Informacje o odwołaniu dyżuru zazwyczaj są umieszczane w zakładce „aktualności” oraz w ogłoszeniach duszpasterskich. Zwłaszcza osoby planujące przyjechać do kancelarii z innych miejscowości prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub telefonicznie, czy dyżur nie został odwołany.

W okresie ferii szkolnych i wakacji nie ma stałych dyżurów  w kancelarii. Wszystkie sprawy można załatwiać bezpośrednio po Mszy św. w te dni, w które jest ona odprawiana w Brzeźnicy, pod warunkiem obecności ks. proboszcza. Księża zastępujący ks. proboszcza w okresie urlopu czy innych wyjazdów nie są upoważnieni do załatwiania spraw kancelaryjnych.

W każdej chwili można się kontaktować w sprawie posługi duszpasterskiej
u chorych lub organizacji pogrzebu – dla oszczędzenia czasu prosimy przede wszystkim o kontakt telefoniczny.
Uwaga! Osoby pragnące zorganizować pogrzeb katolicki prosimy, aby najpierw skontaktowały się z ks. proboszczem telefonicznie w celu uzgodnienia możliwych terminów, a dopiero potem ustalały termin w zakładzie pogrzebowym. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której wybrany przez rodzinę termin trzeba będzie zmieniać ze względu na inne obowiązki duszpasterskie, szkolne czy administracyjne. Dopiero później można przyjść do kancelarii w celu dopełnienia wszystkich innych formalności.

Osoby, które planują przyjść ze sprawami większej wagi i czasochłonnymi, jak np. przygotowanie do Chrztu św. czy do zawarcia małżeństwa prosimy o wcześniejsze umawianie telefoniczne spotkania, przy czym możliwe jest, żeby odbyło się ono w terminach innych niż wyznaczone dyżury w kancelarii (także w weekendy).

Zwracamy uwagę na fakt, że wydawanie wszelkich dokumentów zawierających dane osobowe, zgodnie z zasadami RODO, możliwe jest tylko do rąk własnych osoby, której te dane dotyczą, a w przypadku dziecka niepełnoletniego do rąk rodzica lub opiekuna prawnego. Sprawdzamy tożsamość osoby, która prosi o wydanie takich dokumentów, więc prosimy pamiętać o dowodzie osobistym/paszporcie. Możliwa jest również wysyłka takich dokumentów pocztą, na złożony pisemnie wniosek, ale nie na adres zainteresowanej osoby, a jedynie do innej parafii, w której taki dokument jest wymagany (czyli np. możemy wysłać metrykę Chrztu lub inny dokument do wskazanej we wniosku parafii, gdzie ma się odbyć ślub, Bierzmowanie, I Komunia św.).

Zwracamy również uwagę na to, że zgodnie z zasadami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisami diecezjalnymi udzielanie niektórych sakramentów i posług osobom nie należącym do naszej parafii możliwe jest wyłącznie po przedłożeniu pisemnej zgody własnego ks. proboszcza. Dotyczy to Chrztu św. (zarówno dzieci, jak osób dorosłych), przygotowania do I Komunii św. i do Bierzmowania, Sakramentu Małżeństwa (w tym wypadku wystarczy, aby jedno z narzeczonych należało do naszej parafii; jeśli nie należy żadne – konieczna jest pisemna zgoda). W przypadku pogrzebu katolickiego osoby spoza parafii Kodeks Prawa Kanonicznego nie wymaga zgody własnego proboszcza, gdyż wierny jeszcze za życia (np. testamentem) lub rodzina po jego śmierci ma prawo swobodnie wybrać miejsce pogrzebu. Konieczne jest jednak w takiej sytuacji, aby rodzina dostarczyła zaświadczenie od proboszcza parafii własnej zmarłego, że nie zachodzą żadne okoliczności wykluczające katolicki pogrzeb tej osoby.

Parafią własną jest parafia faktycznego zamieszkiwania danej osoby, a nie parafia w miejscu zameldowania, urodzenia czy Chrztu. Jedynie w przypadku osób należących do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (w praktyce wojskowi w czynnej służbie i emerytowani oraz ich rodziny) przynależność do parafii nie jest ściśle związana z miejscem zamieszkania.

Nie ma żadnych wyznaczonych stawek za wydane dokumenty lub za posługi duszpasterskie. W przypadku wydanych dokumentów lub czynności administracyjnych (np. zapowiedzi) zarówno sam fakt złożenia ofiary, jak jej wielkość to całkowicie dobrowolna decyzja interesanta. W przypadku sprawowanych posług (Chrzest św., ślub, pogrzeb) należy pamiętać, że ofiary wiernych to w zasadzie jedyne źródło utrzymania parafii i uczciwym jest poczuwać się do współodpowiedzialności za swój kościół także w wymiarze finansowym, ale nigdy udzielenie posługi nie jest uzależnione ani od tego, czy ktoś ofiarę złożył, ani od jej wysokości. Pozostaje to sprawą sumienia i osobistej hojności.

Zaktualizowano 06.05.2022r.